Organizačné pokyny

OZNAM

Prevádzka MŠ bude od 2.9.2020 z organizačných dôvodov

od 6.45 do 16.45 hod .

 • Deti prichádzajú v čase od 6:45 hod. do 8:00 hod. v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 hod., najneskôr 16:35 hod., aby sa o 16:45 hod. mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Príchod ráno je možný do 8.00h. , potom sa vchod do  MŠ uzamkne!
 • Príchod po tejto hodine je možný len zo závažných, vopred oznámených dôvodov osobne alebo telefonicky do 7.50 hod.
 • Dieťa treba prevziať najneskôr 16.35 hod. a opustiť budovu aj dvor MŠ!

Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických opatrení:

-príchod s rúškom- dospelí

-dezinfekcia rúk

 • Pri prvom nástupe 2.9.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac.
 • V šatni zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie dieťaťa a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy triednej učiteľke.
 • Deťom je zakázané nosiť do MŠ hračky a predmety.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané vlastné oblečenie a dve rúška.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umyvárňou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové servítky.
 • Deti budú v triedach bez rúšok.
 • Deti môžu vyzdvihnúť len splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa / rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť osoby, s ktorými boli v kontakte.
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením zelená = zdravé deti, personál, oranžová = podozrenie na ochorenie, červená = potvrdené ochorenie.

FOTOGRAFOVANIE

Milí rodičia,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený fotoaparat ...

dňa 25.6.2020 (štvrtok) sa budú deti fotiť na školskom dvore na triedne foto v dopoludňajších hodinách.  Deti, ktoré momentálne nenavštevujú MŠ, tiež môžu prísť.

Zároveň sa budú predškoláci (deti, ktoré v septembri 2020 idú do ZŠ) fotiť na tablo (vlastný odev: chlapci – biela alebo bledomodrá košeľa; dievčatá: biele alebo bledomodré šaty, blúzku, top…)

Čas fotografovania detí na spoločnú triednu fotografiu je o 9.30 hod. ☺☺☺

Oznam

Milí rodičia!

 

Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok školy od 15.6.2020 v našej materskej škole otvoríme 4 triedy s celkovým počtom 66 detí. Nastúpiť môžu deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili záujem v predbežnom záujme a budú oslovení vedením školy. Pri nástupe musia zákonní zástupcovia  doložiť záväznú prihlášku a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičom, ktorých deti nenastúpia do materskej školy a budú potrebovať potvrdenie pre zamestnávateľa, že dieťa nemôže byť umiestnené v materskej škole z prevádzkových dôvodov, na vyžiadanie vystavíme potvrdenie.

detska

Predbežný záujem o nástup do MŠ

Milí rodičia,

na základe dohody s našim zriaďovateľom si Vás touto cestou dovoľujem požiadať o vyplnenie a zaslanie dokumentu

 
Predbežný záujem – tlačivo
 

NAJNESKÔR však do 21.5.2020- t.j. do štvrtka,

a to prostredníctvom emailu: mscyprichova@stonline.sk
 
Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa zisťujeme z dôvodu znížených počtov detí v triedach a zníženého počtu zamestnancov v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 
V prípade vyššieho počtu záujemcov (povolený počet detí v MŠ) budeme pri výbere postupovať podľa kritérií daných zriaďovateľom.
 
V prípade nejasností nás kontaktujte:

0911 940 658