1. Prehlásenie o spracovaní osobných údajov –  tu

 

2 Informovanie o spracovaní osobných údajov žiaka –  tu