Zamestnanci

Bc. Gálová Ivona Riaditeľka
Bc. Blažeková Lucia Zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka, vedúca MZ
Bc. Hrašková Renáta Učiteľka
Bc. Nováková Veronika Triedna učiteľka
Bc. Lehutová Zita Učiteľka
Mgr. Štefulová Martina Triedna učiteľka
Migrová Helena Triedna učiteľka
Šulcová Veronika Učiteľka
Zavagyelová Lucia Upratovačka
Horváth Kandlová Lýdia Upratovačka
Mgr. Mičová Miroslava Vedúca ZŠS
Slezová Katarína Hlavná kuchárka
Vorelová Ingrid Kuchárka
Mokrá Gabriela Upratovačka
Becáni Stanislav Kurič