Zamestnanci

Bc. Gálová Ivona Riaditeľka
Bc. Blažeková Lucia Zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka
Bc. Hrašková Renáta Triedna učiteľka
Mgr. Pisarčíková Daniela Triedna učiteľka, vedúca MZ
Bc. Šípková Zita Učiteľka
Mgr. Štefulová Martina Učiteľka
Bc. Antonínová Natália Triedna učiteľka
Helena Migrová Učiteľka
Kernová Mária Upratovačka
Zavagyelová Lucia Upratovačka
Pucherová Mária Upratovačka
Ing. Kordevová Alena Vedúca ZŠS
Slezová Katarína Hlavná kuchárka
Vorelová Ingrid Kuchárka
Mitická Anna Kuchárka
Becáni Stanislav Kurič