Zamestnanci

Bc. Gálová Ivona Riaditeľka
Bc. Blažeková Lucia Zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka
Bc. Hrašková Renáta Učiteľka
Bc. Nováková Veronika Triedna učiteľka
Bc. Lehutová Zita Učiteľka
Mgr. Štefulová Martina Triedna učiteľka
Migrová Helena Triedna učiteľka
Mgr. Pisarčíková Daniela Učiteľka
Zavagyelová Lucia Upratovačka
Horváth Kandlová Lýdia Upratovačka
Mgr. Mičová Miroslava Administratívna zamestnankyňa ZŠS
Slezová Katarína Hlavná kuchárka
Vorelová Ingrid Kuchárka
Mokrá Gabriela Upratovačka
Becáni Stanislav Kurič