Zamestnanci

Bc. Gálová Ivona Riaditeľka
Bc. Blažeková Lucia Zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka, vedúca MZ
Bc. Hrašková Renáta Triedna učiteľka
Bc. Nováková Veronika Učiteľka
Bc. Lehutová Zita Triedna učiteľka
Mgr. Štefulová Martina Učiteľka
Migrová Helena Triedna učiteľka
Šulcová Veronika Učiteľka
Zavagyelová Lucia Upratovačka
Horváth Kandlová Lýdia Upratovačka
Megová Jarmila Vedúca ZŠS
Slezová Katarína Hlavná kuchárka
Vorelová Ingrid Kuchárka
Mokrá Gabriela Upratovačka
Becáni Stanislav Kurič