Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesto.

Kontaktná osoba:

Bc. Ivona Gálová, riaditeľka MŠ

0911 940 658, riaditelka@mscyprichova.sk