Kontakty

 

Adresa:

Materská škola
Cyprichova 74
831 53 Bratislava 34

 

Riaditeľka: Bc. Ivona Gálová

Email: mscyprichova@stonline.sk

Telefón: 02/44 88 65 28 – materská škola (odhlasovanie detí)

 

IČO: 31810501

DIČ: 2021636474