Kontakty

Adresa:

Materská škola
Cyprichova 74
831 53 Bratislava 34

Riaditeľka: Bc. Ivona Gálová

Telef. kontakt: 02/44886528 – odhlasovanie detí

Riaditeľka MŠ: 0911 940 658 (neslúži na odhlasovanie detí)

Email: riaditelka@mscyprichova.sk

Email: jedalen.cyprichova@gmail.com (komunikácia s vedúcou zariadenia školského stravovania)

Email na komunikáciu so zákonnými zástupcami: mscyprichova@gmail.com

 

IČO: 31810501

DIČ: 2021636474