Kontakty

Adresa:

Materská škola
Cyprichova 74
831 53 Bratislava 34

Riaditeľka: Bc. Ivona Gálová

Mobil: 0911 940 658 (neslúži na odhlasovanie detí)

Email: riaditelka@mscyprichova.sk

mscyprichova@gmail.com (komunikácia so zákonnými zástupcami)

Telefón: 02/44 88 65 28 – materská škola (odhlasovanie detí do 8.00 hod.)

IČO: 31810501

DIČ: 2021636474