Plán aktivít v školskom roku 2017 / 2018

September
Schôdza rodičov školy
Zber papiera
Šarkaniáda
Hry a zábavné činnosti na školskom dvore
Poznávacie vychádzky – vychádzky do okolia
Bábkové divadlo
Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Október
Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Tekvicová slávnosť
Medzinárodný deň starších ľudí – vystúpenie v Klube dôchodcov
Svetový deň výživy – jesenná výstava ovocia a zeleniny
Bábkové divadlo
Zber jesenných plodov – turistická vychádzka v okolí
Jesenná brigáda s rodičmi
November
Bábkové divadlo
Výstava detských prác na tému „Jeseň pani bohatá“
 Exkurzia podľa ŠkVP
Fotografovanie detí
 Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
 Dafne – environmentálna výchova
December
Vítame Mikuláša
Návšteva detí z detského centra
Vianočná cukráreň
Vianočné divadlo
Vianočná besiedka pre rodičov – Rozprávkové Vianoce
Vystúpenie v Klube dôchodcov
Vianočný koncert – Ide, ide muzika
Január
Bábkové divadlo
Tvorivé dielne – počas hier detí v triedach – V kráľovstve hračiek
Snehuľkovo – hry so snehom
Výroba kŕmidiel pre vtáčikov
Zimná turistická vychádzka
Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Február
Karneval spojený s fašiangovou veselicou
Návšteva predškolákov v ZŠ J.A.Komenského
Testy školskej zrelosti
Kúzelník
Výstavka prác detí – Vesmír
 Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Marec
Mesiac knihy – moja obľúbená kniha – návšteva v meste Bibiana
Svetový deň vody
Bábkové divadlo
Jarná brigáda s rodičmi
Výchovný koncert
Ukážka – vodné zvieratká
Zdravý úsmev
Vystúpenie v Klube dôchodcov – deň žien
Dafne – environmentálna výchova
Apríl
Svetový deň zdravia
Bábkové divadlo
Deň zeme
Exkurzia podľa ŠkVP
Ukážka – lesné zvieratká
Výstava detských prác na tému: „Veľká noc“
Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Máj
Škôlkarska olympiáda
Deň matiek – besiedky v triedach
Račianske hody – prezentácia MŠ
Výlet – exkurzia
Bábkové divadlo
Vystúpenie detí v Klube dôchodcov
Policajti/ Hasiči
Dafne – environmentálna výchova
 Červený kríž – Dorotka a jej kamaráti
Jún
MDD – rozprávkový poldeň spojený s diskotékou
Rozlúčka s predškolákmi – akcia s rodičmi
Svetový deň životného prostredia
Fotografovanie na tablo
Jazda na poníkoch
Farebný chodník
Rozlúčka so škôlkou – opekanie s rodičmi na dvore

 

Spracovala: Bc. Blažeková Lucia
Overila: Bc. Gálová Ivona