Plán aktivít v školskom roku 2023 / 2024

Plán bude aktualizovaný v priebehu roka

September
Schôdza rodičov školy
Hry a zábavné činnosti na školskom dvore
Poznávacie vychádzky – vychádzky do okolia
Október
Medzinárodný deň starších ľudí – vystúpenie v Klube dôchodcov
Svetový deň výživy – rozhovor o ovocí a zelenine
Bábkové divadlo – Štyri živly (24.10.)
Zber jesenných plodov – turistická vychádzka v okolí
November
Sférické kino – Priatelia vo vnútri ľudského tela – predškoláci (8.11.)
Výstava detských prác na tému „Jeseň pani bohatá“
 Exkurzia podľa ŠkVP
Fotografovanie detí
Výchovný koncert – Z rozprávky do rozprávky (29.11.)
December
Vítame Mikuláša (6.12)
Hudobné divadlo (6.12.)
Vianočná besiedka pre rodičov – Rozprávkové Vianoce
Vystúpenie v Klube dôchodcov
Január
Bábkové divadlo – Škaredé káčatko (17.1.)
Tvorivé dielne – počas hier detí v triedach – V kráľovstve hračiek
Snehuľkovo – hry so snehom
Výroba kŕmidiel pre vtáčikov
Zimná turistická vychádzka
Február
Karneval spojený s fašiangovou veselicou
Návšteva predškolákov v ZŠ J.A.Komenského
Testy školskej zrelosti
 Kurz korčuľovania – predškoláci
Marec
Mesiac knihy – moja obľúbená kniha
Svetový deň vody
Bábkové divadlo
Zdravý úsmev
Vystúpenie v Klube dôchodcov – deň žien
Veľkonočné tradície
Apríl
Svetový deň zdravia
Bábkové divadlo
Deň zeme
Exkurzia podľa ŠkVP
Ukážka – lesné zvieratká
Máj
Kurz plávania – predškoláci
Deň matiek – besiedky v triedach
Výlet – exkurzia
Bábkové divadlo
Vystúpenie detí v Klube dôchodcov
Fotografovanie na tablo
Jún
MDD – rozprávkový poldeň spojený s diskotékou
Rozlúčka s predškolákmi – akcia s rodičmi
Svetový deň životného prostredia
Jazda na poníkoch

Spracovala: Bc. Blažeková Lucia
Overila: Bc. Gálová Ivona