Zmluvy, faktúry, objednávky

Výzvy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky 1/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 2/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 4/2014

Zmluvy:

Zmluva o dodávke elektriny 2016
Zmluva o dodávke plynu 2016
Príkazná zmluva VO na dodávku elektriny 2017
Príkazná zmluva VO na dodávku plynu 2017
Zmluva o dodávke elektriny 2017
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy TU
Zmluva o dielo č. GF18087 2018
Zmluva č. FZO18020 2018

Faktúry:

 KNIHA FAKTÚR  2015
KNIHA FAKTÚR 2016
 KNIHA FAKTÚR  2017
Dodávateľské faktúry TU

 

Objednávky:

Objednávky TU