Zmluvy, faktúry, objednávky

Výzvy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky 1/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 2/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky 4/2014

Zmluvy:

Zmluva o dodávke elektriny 2016
Zmluva o dodávke plynu 2016
Príkazná zmluva VO na dodávku elektriny 2017
Príkazná zmluva VO na dodávku plynu 2017
Zmluva o dodávke elektriny 2017
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy TU
Zmluva o dielo č. GF18087 2018
Zmluva č. FZO18020 2018
Príkazná zmluva č. 19/02/2019/PL 2019
Príkazná zmluva č. 19/02/2019/EL 2019
Zmluva o dodávke elektriny 2020
Zmluva o dodávke plynu 2020
Zmluva o poskytovaní stravy 2020
Zmluva o dodávke vody 2020
Zmluva – revízia kompostéra 2020
Zmluva o poskytovaní DSVC č. 202006164 2020
Zmluva o dodávke plynu 2022-2023

Faktúry:

 KNIHA FAKTÚR  2015
KNIHA FAKTÚR 2016
 KNIHA FAKTÚR  2017
Dodávateľské faktúry TU

Objednávky:

Objednávky TU