ZÁPIS DO MŠ

Žiadosti do materskej školy budeme prijímať od 30.4. do 31.5.2020 na emailovej adrese mscyprichova@stonline.sk, poštou, alebo vložením do poštovej schránky na adrese Materská škola Cyprichova 74, 831 53 Bratislava.
Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťa.

Žiadosť si môžete vyplniť aj online Žiadosť do MŠ

Ďalšie informácie o zápise budeme priebežne aktualizovať.

DÔLEŽITÉ

Vážení rodičia,

v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu   COVID – 19 vydal

hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva

tieto rozhodnutia – verejné vyhlášky:

Verejná vyhláška – rozhodnutie – izolácia v domácom prostredí     TU

Verejná vyhláška – rozhodnutie – zákaz hromadných podujatí      TU