2 % z dane

Milí rodičia a priatelia našej MŠ!

Darujte aj tento rok 2% z Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.

V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2018

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Vyplnené a potvrdené tlačivá môžte priniesť do MŠ a my ho doručíme na príslušný daňový úrad.

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich-našich detí v MŠ.

V mene detí Vám všetkým ďakujeme.

Posedenie pri stromčeku

Milí rodičia a deti,

srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku,

ktorá bude v našej MŠ dňa 19.12.2018 (streda)

o 16.00 – 16.20 hod. v triedach „Motýliky “ a „Chrobáčiky“

a od 16.25 – 16.45 hod. v triedach „Lienky“ a „Včielky“.

Občerstvenie na vianočné posedenie môžete deň vopred odovzdať učiteľke v triede.

 

                                                                       Tešíme sa na Vás ☺