Výbor ZRŠ

zvolený členskou schôdzou dňa 09.09.2020

Puliš Miroslav predseda Lienky
Voleková Eva pokladníčka Lienky
Albert Róbert člen Včielky
Kuterka Dušan člen Chrobáčiky
Bušová Petra člen Motýliky