Výbor ZRŠ

zvolený členskou schôdzou dňa 12.09.2017

Puliš Miroslav predseda Motýliky
Mgr. Gavorová Zuzana pokladníčka Lienky
Ing. Mendel Otto člen Včielky
Kuterka Dušan člen Chrobáčiky
Hladíková Veronika člen Lienky