Výbor ZRŠ

zvolený členskou schôdzou dňa 12.09.2023

Hladíková Veronika predseda Lienky
Linkeschová Katarína pokladníčka Motýliky
Hubová Klaudia člen Včielky
Májeková Zuzana člen Včielky
Bušová Petra člen Lienky
Cibulková Katarína člen Chrobáčiky