Výbor ZRŠ

zvolený členskou schôdzou dňa 13.09.2022

Hladíková Veronika predseda Motýliky
Voleková Eva pokladníčka Lienky
Hubová Klaudia člen Chrobáčiky
Májeková Zuzana člen Včielky
Bušová Petra člen Lienky