ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 

VEDÚCA ZŠS:                Ing. Kordevová Alena

EMAILOVÁ ADRESA:    veducasjcyprichova@gmail.com

ČÍSLO ÚČTU:                   SK18 0200 0000 0016 3564 8155

VARIABILNÝ SYMBOL:   osobné číslo dieťaťa

 

Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa.

 

 

Zákonný zástupca dieťa odhlasuje zo stravy najneskôr do 8.00 hod. daného dňa na tel. čísle: 02/44 88 65 28. Ak zákonný zástupca neodhlási svoje dieťa v termíne, bude sa brať, akoby dieťa stravu odobralo.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek je možné kontaktovať vedúcu ZŠ na uvedenej emailovej adrese.