Činnosť metodického združenia bola ukončená od 1.9.2023. Schválené na pedagogicko-pracovnej rade dňa 24.8.2023.