Údaje ZRŠ

Názov:  SRRZ – RZ pri Materskej škole
Adresa: Cyprichova 74, 831 53 Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK57 0900 0000 0001 7305 0954
IČO: 173196170164
DIČ: 2021752095