Hodnotiace správy

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ:    2019/2020