Hodnotiace správy

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ:    2021/2022

Aktualizačné vzdelávanie:

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania – 9.11. a 14.11.2022 – výsledok Hodnotiaci hárok – príloha