Hodnotiace správy

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ:    2020/2021