Organizácia tried a vekové zloženie detí

Prízemie:
Chrobáčiky:  vekové zloženie 3 – 4 ročné deti
kapacita 23 detí
Učiteľky : Bc. Hrašková Renáta
Mgr. Štefulová Martina – triedna učiteľka
Motýliky :  vekové zloženie 3 – 4 ročné deti
kapacita  17 detí
učiteľky:  Bc. Lehutová Zita
Bc. Nováková Veronika – triedna učiteľka
Poschodie:
Lienky : vekové zloženie 5 – 6 ročné deti
kapacita 24  detí
učiteľky: Bc. Blažeková Lucia – triedna učiteľka
Bc. Gálová Ivona – riaditeľka školy
Včielky :  vekové zloženie 5 – 6 ročné deti
kapacita 24  detí
učiteľky: Migrová Helena – triedna učiteľka
Šulcová Veronika


Jedlo sa podáva v jedálni v dvoch zmenách:

Desiata:          
Chrobáčiky, Motýliky 8.20  –    8.40 hod.
Včielky, Lienky 8.40  –    9.00 hod.
Obed:
Chrobáčiky, Motýliky 11.15  –  11.45 hod.
Včielky, Lienky 11.50 – 12.20 hod.
Olovrant:     
Včielky, Lienky 14.00  –  14.20 hod.
Chrobáčiky, Motýliky 14.25  –  14.45 hod.