2 % z dane

Milí rodičia a priatelia našej MŠ!

Darujte aj tento rok 2% z Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.

                          V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu:

                          Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2018

                    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

      Vyplnené a potvrdené tlačivá môžte priniesť do MŠ a my ho doručíme na príslušný daňový úrad.

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich-našich detí v MŠ.

V mene detí Vám všetkým ďakujeme.