AKTUÁLNE INFO

AKTUÁLNE INFO

od pondelka 9. marca 2020 bude deťom pred vstupom do triedy meraná teplota, rodič podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

V prípade i najmenšieho prejavu ochorenia bude dieťa izolované a okamžite budeme telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu.

O  zmenách v prevádzke MŠ  VÁS BUDEME BEZODKLADNE INFORMOVAŤ !