DÔLEŽITÉ

Vážení rodičia,

v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu   COVID – 19 vydal

hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva

tieto rozhodnutia – verejné vyhlášky:

Verejná vyhláška – rozhodnutie – izolácia v domácom prostredí     TU

Verejná vyhláška – rozhodnutie – zákaz hromadných podujatí      TU