Poďakovanie

Milí rodičia, deti!   

Ďakujeme Vám za celoročnú pomoc a spoluprácu.   

Želáme Vám krásne leto a veľa nádherných zážitkov v kruhu rodiny a priateľov.

 

Kolektív MŠ Cyprichova