Posedenie pri stromčeku

Milí rodičia a deti,

srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku,

ktorá bude v našej MŠ dňa 19.12.2018 (streda)

o 16.00 – 16.20 hod. v triedach „Motýliky “ a „Chrobáčiky“

a od 16.25 – 16.45 hod. v triedach „Lienky“ a „Včielky“.

Občerstvenie na vianočné posedenie môžete deň vopred odovzdať učiteľke v triede.

 

                                                                       Tešíme sa na Vás ☺