Prevádzka MŠ počas leta 2022

 

OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, ŽE POČAS LETA BUDE PREVÁDZKA MŠ NASLEDOVNÁ:

OD 1.7. DO 22.7.2022

JE MŠ V PREVÁDZKE V OBMEDZENOM REŽIME

 

OD 25.7 DO 31.8. JE MŠ ZATVORENÁ!!!

 

NÁHRADNÁ MŠ OD 25.7. DO 29.7.2022 BUDE MŠ NOVOHORSKÁ

NÁHRADNÁ MŠ OD 1.8. DO 23.8.2022 BUDE MŠ PLICKOVA

Školné v letných mesiacoch je 57,00 €/mesiac (VZN č. 5/2021)