Prevádzka MŠ počas leta 2023

OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, ŽE POČAS LETA BUDE PREVÁDZKA MŠ NASLEDOVNÁ:

OD 3.7. DO 28.7.2023 JE MŠ ZATVORENÁ!!!!

NÁHRADNÁ MŠ OD 3.7. DO 28.7.2023 BUDE MŠ BARÓNKA

OD 31.7. DO 23.8.2023 (streda!!!) JE MŠ OTVORENÁ ako NÁHRADNÁ!!!

 

Školné v letných mesiacoch je 85,00 €/mesiac (VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021)