Prevádzka počas letných prázdnin

Prevádzka počas letných prázdnin bude z prevádzkových dôvodov prerušená od 16.07. do 31.08. 2018.

Prevádzku obnovíme 03.09.2018.

Náhradná MŠ : od 16.07. do 27.07.2018 MŠ Pri Šajbách

                                 od 30.07. do 24.08.2018 MŠ Gelnická

Prehľad prevádzky jednotlivých MŠ v Rači tu