Zber papiera

Vo štvrtok 27.09.2018 od 7.30 do 8.30 hod.

môžete priniesť starý papier do pristaveného auta,

za ktorý potom MŠ dostane papierové vreckovky a toaletný papier.

Ďakujeme ☺