Zmena poplatkov za MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom, že od 1.1.2023 sa mení výška poplatkov za materskú školu nasledovne:

  1. školné sa zvyšuje z 38,00 € na 57,00 € za mesiac – neplatí sa za dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rokov do 31.8.
  2. školné počas letných prázdnin sa zvyšuje z 57,00 € na 85,00 na mesiac – neplatí sa za dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rokov do 31.8.
  3. stravné sa zvyšuje z 38,80 € na 56,00 € na mesiac
  4. stravné pre predškolákov, ktorých ZZ požiadal o dotáciu na stravu bude od 1.5.2023 28,00 € na mesiac (s poldennou dochádzkou 20,00 € na mesiac)

Bližšie informácie nájdete v usmerneniach.