Informácie k nástupu od 3.5.2021

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021.
 
Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19.
Zákonný zástupca sa v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SRč. 200/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenianachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres)preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) V červených (2. stupeň varovania) a  ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19.
 
Od pondelka 3.5.2021 – zákonný zástupca sa nemusí preukazovať negatívnym testom
                                    – pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 dni donesie vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
 

Organizačné pokyny platné od 3.5.2021 si môžte prečítať tu.