Oznam

Milí rodičia!

 

Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok školy od 15.6.2020 v našej materskej škole otvoríme 4 triedy s celkovým počtom 66 detí. Nastúpiť môžu deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili záujem v predbežnom záujme a budú oslovení vedením školy. Pri nástupe musia zákonní zástupcovia  doložiť záväznú prihlášku a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičom, ktorých deti nenastúpia do materskej školy a budú potrebovať potvrdenie pre zamestnávateľa, že dieťa nemôže byť umiestnené v materskej škole z prevádzkových dôvodov, na vyžiadanie vystavíme potvrdenie.

detska