Predbežný záujem o nástup do MŠ

Milí rodičia,

na základe dohody s našim zriaďovateľom si Vás touto cestou dovoľujem požiadať o vyplnenie a zaslanie dokumentu

 
Predbežný záujem – tlačivo
 

NAJNESKÔR však do 21.5.2020- t.j. do štvrtka,

a to prostredníctvom emailu: mscyprichova@stonline.sk
 
Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa zisťujeme z dôvodu znížených počtov detí v triedach a zníženého počtu zamestnancov v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 
V prípade vyššieho počtu záujemcov (povolený počet detí v MŠ) budeme pri výbere postupovať podľa kritérií daných zriaďovateľom.
 
V prípade nejasností nás kontaktujte:

0911 940 658