Poplatky za MŠ – zmena!!!

Milí rodičia ,

počas prerušenia prevádzky MŠ pozastavte platby za stravné a za školné.  Po otvorení prevádzky opäť nabehneme na systém platenia. Preplatky za stravné budú vrátené v koncoročnom vyúčtovaní (koniec augusta, začiatok septembra).