ZÁPIS DO MŠ

Žiadosti do materskej školy budeme prijímať od 30.4. do 31.5.2020 na emailovej adrese mscyprichova@stonline.sk, poštou, alebo vložením do poštovej schránky na adrese Materská škola Cyprichova 74, 831 53 Bratislava.
Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťa.

 

Ďalšie informácie o zápise budeme priebežne aktualizovať.