Zmena poplatkov

Milí rodičia!

!!!POZOR ZMENA!!!

Poplatky od 1.1.2021 schválené VZN č. 13/2020:

úhrada školného: číslo účtu SK2002000000001635601656  – 37,00 €, predškoláci školné neplatia!!!

úhrada stravného: číslo účtu SK1802000000001635648155  – 38,80 €, predškoláci –  14,80 €.

PREDŠKOLÁK JE DIEŤA, KTORÉ DO 31.8.2020 DOVŔŠILO  5 ROKOV.