Dôležité – aktualizované 18.3.2021!!!

Milí rodičia!

Prevádzka MŠ je od 6.45 do 16.30 hod.

Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje, bude naša MŠ aj naďalej otvorená  len pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, resp. typ práce im  neumožňuje starostlivosť o dieťa a deti, ktoré od septembra nastupujú do ZŠ.

 

Ak by sa niekomu zmenila situácia a nutne by potreboval MŠ, poprosím, aby ma kontaktoval mailom – mscyprichova@gmail.com, alebo telefonicky – SMS – 0911940658.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré už navštevujú MŠ a plánujú pokračovať v dochádzke ma kontaktovať už nemusia. Kontaktujte ma iba v prípade prerušenia dochádzky dieťaťa!!!!!

Pri nástupe v pondelok je potrebné mať pripravené potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o negatívnom teste, nie staršie ako 7 dní, najlepšie z víkendu.

Vždy vo štvrtok  zhodnotíme aktuálny stav a na základe rozhodnutia budete  informovaní  na webovej stránke MŠ a FB ohľadom ďalšieho postupu a prevádzky MŠ od pondelka.

 
Podmienky nástupu:
.
1./ zdravé dieťa a vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
2./ negatívny test zákonných zástupcov (všetkých zúčastnených, ktorí budú sprevádzať dieťa do a z MŠ) nie starší ako 7 kalendárnych dní,
3./ dodržiavanie všetkých organizačných pokynov,
4./ zabezpečiť aspoň tri, vždy čisté rúška v skrinke,
 
 
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie